Cluster Noord
 

Brandweerpost Woudrichem

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5634), 1 PM bus (20-5603)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: John Kros
Mail: john.kros@brandweermwb.nl
Website: -
Verzorgingsgebied: De kern Woudrichem en Oudendijk en een deel van de kern Rijswijk
Oefenavonden: maandagavond, aanvang 19:30 uur

 

Solliciteren