Cluster Noord
 

Brandweerpost Terheijden

 

Post Terheijden, Zeggelaan 131, 4844 SE

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5434)
  1 Hulpverleningswagen (roepnummer 20-5271)
Sterkte team: 22 leden
Teamleider: Paul Hack
Mail: paul.hack@brandweermwb.nl
Website: http://www.brandweer-terheijden.nl/
Verzorgingsgebied: De eigen kern met als bijzonderheden de A59 en A16
Oefenavonden: Elke maandagavond, aanvang 20:00 uur

 

 

Solliciteren