Cluster Noord
 

Brandweerpost Sleeuwijk

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5533) 1 PM bus (20-5501)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Henk van der Laan
Mail: henk.van.der.laan@brandweermwb.nl
Website: -
Verzorgingsgebied:

De kern Sleeuwijk

Oefenavonden: maandagavond, aanvang 19:15 uur

 

Solliciteren