Cluster Noord
 

Brandweerpost Hank

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5532) 1 (mini) TS (roepnummer 1310) 1 MSA
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Dion van Erp
Mail: dion.van.erp@brandweermwb.nl
Website: -
Verzorgingsgebied: De kern Hank, oppervlakte redding regionaal
Oefenavonden: donderdagavond, aanvang 20:00 uur

 

Solliciteren