Cluster Noord
 

Brandweerpost Giessen

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5632),   1 PM bus (20-5602)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Anton Bouman
Mail: anton.bouman@brandweermwb.nl
Website: -
Verzorgingsgebied: Giessen, Andel, Uitwijk-Waardhuizen en gedeelte Rijswijk
Oefenavonden: maandagavond, aanvang 19:30 uur

 

Solliciteren