Cluster Noord
 

Brandweerpost Genderen

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5131), 1 (res)tankautospuit (roepnummer 20-1841) 1 PM bus (20-5102)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Arie Thur
Mail:

arie.thur@brandweermwb.nl

Website: -
Verzorgingsgebied: Genderen, Eethen, Drongelen, Meeuwen en Babylonienbroek.
Oefenavonden: donderdagavond, aanvang 19:15 uur

 

Solliciteren