Cluster Noord
 

Brandweerpost Dussen

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5531))  1 PM bus (20-5503)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Johan Akkerman
Mail: johan.akkerman@brandweermwb.nl
Website: -
Verzorgingsgebied: De kern Dussen, Meeuwen en gedelte Babylonienbroek
Oefenavonden: maandagavond, aanvang 20:00 uur

 

Solliciteren