Cluster Noord
 

Brandweerpost Almkerk

Voertuig(en): 1 Tankautospuit (roepnummer 20-5631) 1 PM bus (20-5601)
Sterkte team: 18 leden
Teamleider: Wilbert van Steenis
Mail: wilbert.van.steenis@brandweermwb
Website: -
Verzorgingsgebied: De kernen Almkerk, Nieuwendijk en Uppel
Oefenavonden: maandagavond, aanvang 19:30 uur

 

Solliciteren