Cluster Noord
 

Oefenblokken

Omdat niet elke oefenkaart van de Handreiking Oefenen een oefenavond van 2 uur kan vullen is ervoor gekozen combinaties van oefenkaarten te maken. Deze combinaties zijn weergegeven in zogenaamde oefenblokken. Elk (oefen-)team start met een oefenblok en heeft aan het einde van een oefencyclus alle betreffende oefenblokken en dus oefenkaarten doorlopen.

Hier zijn de, binnen cluster Noord gemaakte, oefenblokken te downloaden.

Oefenkaarten

De oefenkaarten uit de Handreiking Oefenen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. Zij vormen de basis voor de diverse draaiboeken die binnen cluster Noord gebruikt worden voor elke oefening.

Hieronder zijn alle oefenkaarten te downloaden.

Oefenkaart 100 serie (elementaire oefeningen manschappen)
Oefenkaart 200 serie (elementaire oefeningen bevelvoerders)
Oefenkaart 300 serie (elementair oefeningen officieren)
Oefenkaart 400 serie (elementair oefeningen specialismen)
Oefenkaart 500 serie (Basisoefeningen ploeg)
Oefenkaart 600 serie (Basisoefeningen specialismen ploeg)
Oefenkaart 700 serie (Eindoefeningen)