Cluster Noord
 

Koninklijke onderscheidingen voor Egbert, Kees, Hugo, Ad en Wim


Maar liefst vijf vrijwilige brandweermannen namen vrijdag 13 december a.s. afscheid van de vrijwillige brandweer Oosterhout. De heren Egbert Caron, Kees van der List, Hugo Renne, Ad Jespers en Wim Theeuwes hebben allen een zeer respectabele staat van dienst. Vanwege hun jarenlange inzet voor de samenleving ontvingen zij een gemeentelijke onderscheiding. Burgemeester Huisman heeft hen daarnaast de versierselen opgespeld behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Egbert Caron
Egbert Caron was 30 jaar brandweervrijwilliger. Met zijn jarenlange brandweerinzet heeft hij zich intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontvangt hij als blijk van waardering de gouden gemeentespeld.

Kees van der List
Ook Kees van der List maakte dertig jaar deel uit van het Oosterhoute vrijwilligerskorps. Met zijn jarenlange brandweerinzet heeft ook hij zich intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontvangt hij als blijk van waardering de gouden gemeentespeld.

Hugo Renne
Hugo Renne beleefde in september zijn zilveren brandweerjubileum. Met zijn jarenlange brandweerinzet heeft hij zich intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontvangt hij als blijk van waardering de gouden gemeentespeld.

Ad Jespers
Ad Jespers was 24 jaar actief als brandweervrijwilliger. Ook hij heeft zich hiermee intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontvangt hij als blijk van waardering de zilveren gemeentespeld.

Wim Theeuwes
Wim Theeuwes was 22 jaar vrijwillig brandweerman. Met zijn jarenlange brandweerinzet heeft hij zich intensief en belangeloos ingezet voor de samenleving. Die verdienste is aanleiding voor Zijne Majesteit de Koning om hem te eren en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook aan het Oosterhoutse gemeentebestuur zijn zijn verdiensten niet ongemerkt voorbij gegaan. Daarom ontvangt hij als blijk van waardering de zilveren gemeentespeld.