Cluster Noord
 

Brandweerteam Made zoekt actieve vrijwilligers, informatieavond op 13 mei om 20.00 uur

Artikel in 't Carillon

MADE –  Teamleider Berny Verhaard wilt zijn team weer op sterkte brengen. Een informatieavond in de Madese brandweerkazerne op maandag 13 mei moet de nodige gezonde mannen en vrouwen over de brandweerstreep trekken. "Ja, die bijeenkomst in onze kazerne aan de Nieuwelaan 14, die om 20.00 uur begint, is een avond waarbij geïnteresseerden vragen kunnen stellen en horen wat er bij komt kijken om vrijwillig brandweerman- of – vrouw te worden,” aldus teamleider Berny Verhaard.

Het Madese team bestaat uit een 24-tal vrijwillige brandweerlieden tellend enthousiast team. Afscheid van enkele leden zorgden voor vacante plaatsen voor gedreven mensen. Het team in Made moet weer op peil gebracht worden. Made zoekt mensen tussen 18 en 40 jaar, die in Made wonen en werken(ook mensen in ploegendienst zijn van harte welkom), een goede gezondheid bezitten en iets voor de gemeenschap willen doen. Team Made beoefent iedere dinsdagavond haar vaardigheden en ieder lid zijn of haar specialisatie binnen het gebied van incidentbestrijding.

Brandweerteam Made zorgt voor incidentbestrijding in onder andere de dorpen Drimmelen en Made. Het team maakt deel uit van het brandweercluster Amerstreek. Het verzorgingsgebied van het team gaat vanaf Wagenberg tot de Amertak en vanaf de A59 tot en met de Biesbosch. De ligging aan het water betekent dat Made ook hulp verleent op alle waterwegen vanaf de Moerdijkburg tot en met Heusden en Gorinchem. In het gebied verzorgt Made de brandbestrijding en de hulpverlening. Ze beschikken hiervoor over een tweetal tankautospuiten. Hiermee kunnen tal van taken vervuld worden. Enkele taken hiervan zijn: Het bestrijden en blussen van branden; het bevrijden en/of redden van personen bij verkeersongevallen; het verrichten van technische hulpverlening bij bedrijfsongevallen of instorting en/of bedelving; het bestrijden/beperken van wateroverlast en stormschades en het bevrijden van mensen die ingesloten zitten in een defecte lift.

Verder beschikt team Made nog over een dienstvoertuig dat ingezet wordt bij het oppervlaktereddingsteam. Dit is binnen de regionale brandweer een nieuw fenomeen en is nu een jaar operationeel. Een aantal leden van Made ontving hiervoor een opleiding en werkt samen met de rest van de bemanning bij een redding of hulpverlening van mensen of dieren op het water of ijs. Het voertuig wordt tevens gebruikt voor de waarschuwings- en verkenningsdienst waarvan team Made ook deel uitmaakt. Deze dienst komt in actie bij grote calamiteiten en/of branden in de hele regio. Zij voert metingen uit ter plekke naar schadelijke stoffen, die eventueel zijn vrijgekomen en die de volksgezondheid beïnvloeden. Enkele teamleden van Made horen ook bij deze specialistische eenheid.

Doeltreffend handelen

Het waterrijke gebied waaraan Made grenst zorgt dat de brandweer ook een hulpverleningsvaartuig bezit. De nieuwe boot kan bij alle weersomstandigheden varen en doeltreffend handelen op de rivier de Amer, het Hollands Diep, de Biesbosch en alle andere wateren. Tevens draagt de bemanning van deze boot zorg voor het vervoer van de ambulance en politie bemanning wanneer die in het gebied hulp moeten verlenen. Het nieuwe vaartuig ligt in een eigen botenhuis in Drimmelen zodat het direct en veilig kan uitvaren.

Voor meer informatie kun je bellen met teamleider Berny Verhaard 06 - 575 383 28 of kijken op de site van Brandweer Cluster Amerstreek www.brandweeramerstreek.nl