Cluster Noord
 

Nieuwe huisvesting Lage Zwaluwe

Het traject

De uitrukpost Lage Zwaluwe aan de Nieuwstraat voldeed al lang niet meer aan de eisen van deze tijd die gesteld worden aan een brandweerkazerne. Met name met betrekking tot de Arbo schoot de kazerne in Lage Zwaluwe ernstig tekort.

Daarnaast werd de tankautospuit van post Lage Zwaluwe in 2008 na trouwe dienst vervangen door een nieuwe TS. Deze nieuwe TS is bepakt volgens de standaardbepakking Tankautospuiten en daardoor wijken de afmetingen van dit voertuig erg af van de oude TS. Kortom, de nieuwe TS kon niet meer binnen in de post Nieuwstraat 12 te Lage Zwaluwe. Niet het voertuig was te groot, maar de kazerne te klein.

Op zoek naar een nieuwe locatie heeft de werkgroep verbouwing kazerne Lage Zwaluwe zich nadrukkelijk gebogen over de inrichting van een nieuwe huisvesting aan de Kruisstraat 48j. Dit is een voormalig bedrijfsverzamelgebouw. In samenwerking met Michiel Oomen en Theo Rosenbrand van de afdeling Grondgebied is hard gewerkt aan het bestek en de bestektekening.


WEEK 31 - Foto’s huidige situatie

Vanwege de bouwvak heeft een en ander even stil gelegen, maar het volgende is al weer gebeurd:

Fase 1: Is zo ver als mogelijk gereed. (zie foto 11).

Fase 2: De afgelopen weken is er veel veranderd en het eindresultaat wordt langzaam zichtbaar.

Alle wanden zijn nagenoeg klaar, de plafonds met verlichting zitten erin, de deuren zijn in de kozijnen gehangen en alle stroompunten zijn aangelegd.

Er is een begin gemaakt met het maken van de bar, na de bouwvak wordt de keuken erin gezet.

De tegelvloer in de keuken lig er al in. (zie foto’s 12 t/m 22).

Fase 3: De douches en wc’s zijn na genoeg klaar, alles is betegeld, de vloeren en het plafond liggen erin. De omkleedruimte is bijna klaar en de deuren zijn in de kozijnen geplaatst. (zie foto’s 1 t/m 11).


WEEK 28 - Foto’s huidige situatie

Inmiddels is bouwbedrijf Zwaluwe uit Zevenbergsche Hoek volop aan de gang met fase 1 en 2, ook zijn ze begonnen met werkzaamheden van fase 3.

Fase 1: is het maken van 3 opslaghokken en 1 hok waar de gasafsluiter zit, deze komen in de garage/werkplaats.
De plafonds zitten er inmiddels in ook zijn de elektrapunten gecreëerd.

Fase 2: het realiseren van instructieruimte, kantine, keuken, magazijn, bevelvoerderruimte, entree en toiletten. De afgelopen weken hebben eerst de nieuwe wanden gezet, in de toekomstige bevelvoerdersruimte, kantine en instructieruimte, voor de nieuwe entree.
Ze hebben ook nieuwe steunenbalken voor het dak en schuifwand geplaatst. Vervolgens hebben ze in de kantine de elektrapunten ingefreesd om daarna de wanden strak te zetten.
Ook in de keuken zijn de elektra- en waterpunten ingefreesd en gecreëerd en om vervolgens de wanden weer strak te zetten.
Ook is er bekend geworden dat wat voor keuken en bar erin kom te staan. Deze zijn ook uitgetekend om er mee te kunnen beginnen zodra dat kan.

Fase 3: Het realiseren van omkleedruimte, douches en toiletten. Deze week hebben ze eerst de wanden die weg moesten eruit gesloopt en vervolgens de te creëren nieuwe doorgangen gemaakt.
Daarna hebben ze de nieuwe wanden neergezet zodat je al een goed beeld krijgt hoe de omkleedruimte met douche en toiletten er uitkomt te zien.
Zo is er nu een nieuwe gang ontstaan met deuren erin naar de toiletten, garage, kantine, uitrukingang en omkleedruimte.
Ook zijn de waterreservoirs van de nieuwe wc geplaatst en alle water- en elektra punten gemaakt. Ook de toekomstige afvoerputjes zijn geboord.
WEEK 24 - Foto’s huidige situatie

Inmiddels is door bouwbedrijf Zwaluwe uit Zevenbergschen Hoek een start gemaakt met fase 1 en 2 van de werkzaamheden.

Fase 1 is het maken van 3 opslagruimten en 1 ruimte waar de gasafsluiter zit. Deze staan inmiddels in de garage/werkplaats zoals op foto 1 en 2 te zien is.

Fase 2 betreft het realiseren van instructieruimte, kantine, keuken, magazijn, bevelvoerderruimte, entree en toiletten. Vorige week zijn de oude plafonds overal uit gehaald. Deze week zijn de muren verwijderd t.b.v. de instructieruimte (foto 3 en 4). Op foto 5 en 6 is de doorgang naar de keuken zichtbaar. Tevens worden de contouren duidelijk voor de nieuwe ingang/entree (foto 7 en 8).

Men is al druk doende over de indeling van de keuken en bar. Er is tevens een keuze gemaakt in tegels voor bv. toilet en doucheruimtes.

Op foto 9 is de tijdelijke kantine te zien.
WEEK 11 - Foto’s huidige situatie

Deze week zijn foto’s gemaakt van de huidige situatie in de nieuwe uitrukpost. Een aantal ruimten wordt binnenkort aangepast naar het programma van eisen van team Lage Zwaluwe. Klik op de foto voor de verschillende ruimten.


WEEK 8 - Maandag 16 februari 2009

Bestek en bestektekening zijn naar diverse aannemers gestuurd met het verzoek om offerte uit te brengen. Op 27 maart zullen de offertes binnen moeten zijn.


WEEK 40 - Donderdag 2 oktober 2008

De gemeenteraad van Drimmelen stemt in met de noodzakelijke verbouwing en inrichting van het pand Kruisstraat 48j te Lage Zwaluwe en heeft daarvoor gelden beschikbaar gesteld.

WEEK 35 - Donderdag 28 augustus 2008

Verhuurbedrijf Wim Quirijns en, namens de gemeente Drimmelen, burgemeester G. de Kok ondertekenen een huurovereenkomst voor gebruik van de locatie Kruisstraat 48 j, 4926 AH te Lage Zwaluwe.