Cluster Noord
 

Nieuwe huisvesting Geertruidenberg

Sinds de samenvoeging van de gemeente Geertruidenberg en Raamsdonk is er gesproken over een nieuwe gezamenlijke brandweerkazerne voor de post Geertruidenberg en Raamsdonksveer. De gezamenlijk brandweerkazerne is niet te realiseren omdat binnen de gemeentegrenzen geen goede plaats te vinden is om een kazerne te bouwen. Ook wordt er ook langer gesproken over een nieuwbouw voor de buitendienst van de gemeente Geertruidenberg. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwbouw te realiseren voor de brandweer en de buitendienst op het terrein van de buitendienst van de gemeente aan de Julianalaan 103a in Raamsdonksveer, achter de bestaande brandweerkazerne. Ook heeft de gemeenteraad besloten om de huidige kazerne van Geertruidenberg aan de Statenlaan te handhaven tot er voor dit gebied een andere functie is. Als de post Geertruidenberg aan de Statenlaan moet verdwijnen komt er een nieuwe nevenpost op een andere plaats.

Voor het ontwerp wordt een architect geselecteerd, op basis van ontwerp en kosten, die samen met een werkgroep van de gemeente en brandweer het ontwerp verder uitwerkt dat zoveel als mogelijk aan alle wensen van de gebruikers voldoet. Deze wensen en eisen zijn samengevoegd in het, door college en raad goedgekeurde, Programma Van Eisen. Het PVE is met en door de gebruikers opgesteld, binnen de financiƫle mogelijkheden. Alle ruimtes voor de brandweer zijn rondom de remise geplaatst, zoals kleedruimte met douches, werkplaats, magazijn en een ruimte voor de jeugd brandweer. Beneden in de gezamenlijke gang is een kantoor voor de teamleider/bevelvoerders. Boven de kantoren heeft de brandweer en gemeentewerken ieder een eigen kantine. Tussen deze ruimte is voor gezamenlijk gebruik een instructielokaal aanwezig. Deze drie ruimtes zijn door middel van schuifwanden om te toveren naar een grote ruimte voor grotere bijeenkomsten. Voor de buitendienst zijn er op de begane grond kantoren, werkplaats en voertuigstalling. Aan de oostzijde van het terrein is een overkapping waar de buitendienst de opslag heeft van zoutstrooiers, aanhangers en andere materialen. Aan de noordzijde van het terrein komt een wasplaats voor de buitendienst die tevens dienst doet als oefenplaats voor de brandweer.

Week 40 2012

Bij het afscheid van burgemeester Meijer is bekend gemaakt dat de nieuwe brandweerkazerne de naam krijgt van Burgemeester Matthieu Meijer kazerne.

 

Week 44 2012

De ingediende bouwaanvraag bij de gemeente wordt verleend en na 6 weken is deze onherroepelijk. Nu wordt duidelijk dat de Provincie eist dat er een klein gedeelte van het terrein wordt gesaneerd omdat er resten van vervuiling zijn achtergebleven van de milieustraat die altijd op het buitenterrein heeft gestaan. De sanering wordt snel opgestart en de aanwezige zoutloods wordt als eerste gesloopt. De grond wordt afgegraven en het grondwater moet tot januari 2013 worden gefilterd.

Week 46 2012

Aanbesteding voor de bouw van de gemeentewerf met brandweerkazerne inclusief het civiel technisch werk.

Week 49 2012

Het is bekend welke aannemer de aanbesteding heeft gewonnen en de contractstukken worden getekend. De aannemer start de voorbereidingen van de bouw en sloop nog voor de kerst de kleine garage aan de voorzijde van het terrein. Na de kerstperiode wordt het overige sloopwerk uitgevoerd. Deze bestaan uit het demonteren van het de bestaande gebouw van de gemeentewerf. Het gebouw is door de aannemer verkocht en zal worden opgebouwd in Roosendaal voor een bedrijf voor opslag van pallets. Ook de bestrating en het hoofdriool met de totale bedrijfsriolering moet worden verwijderd. Het weer zit niet bepaald mee; regen, sneeuw, vorst en een sluimerende winter met lage temperaturen geven op vele momenten een vertragende factor.

 

Week 9 2013

Ondanks de aanhoudende winter wordt het grondwerk verricht en zijn er ruim 150 boorpalen aangebracht in het terrein op uiteindelijk de fundering voldoende draagkracht te geven.

Week 14 2013

Het totale terrein is voorzien van de hoofdriolering en de bouwweg van puin is aangebracht zodat de bereikbaar voor het zware bouwmaterieel tijdens de bouw mogelijk is. Ook het grondwerk voor de funderingen zodat de bekisting gesteld kan worden. Achter de schermen worden de vloeren en de staalconstructie al geproduceerd en zodra de funderingsbalken zijn gestort, wordt het geheel in elkaar gepast.

 

Week 16 2013

Eindelijk is de echte bouw nu begonnen. De bekisting voor de fundering is gesteld en krijgen nu een beeld hoe de brandweerkazerne en gemeentewerf eruit komen te zien.

 

Week 18 2013

De gehele fundering is gestort met daarin opgenomen de mantelbuizen voor de meterkast. De overblijvende grond is gezeefd zodat hij vrij is van stenen zodat deze afgevoerd kan worden als herbruikbare grond. De fundering van de openloods van de gemeentewerf moet nu worden gestart.

 

 

Week 22 2013

De vloerplaten zijn aangevoerd en kunnen gelegd worden De profielen zijn gesteld en het metselen van de muren met de kalkzandstenen kan beginnen

 

Week 24 2013

De binnen muren zijn gemetseld van de kantoren en enkele buitenmuren. De ingang die gebruikt wordt voor de uitruk wordt nu duidelijk zichtbaar.

 

 

Week 29 2013

De afgelopen 4 weken is er veel gebeurd. De gehele staalconstructie is gezet met daarop de verdiepingsvloer en de dakvloer is gelegd. Het wordt nu een echt gebouw.

 

 

 

Week 34 2013

De bouwvakantie zit erop en de aannemer is weer begonnen met bouwen. Op de begane grond is duidelijk zichtbaar hoe de gang met de kantoren eruit komt te zien. Duidelijk is ook nu zichtbaar de uitrukgarage met de deuren van de kleedruimte. Ook is nu duidelijk te zien hoe het uitzicht vanaf de bovenverdieping met kantines en instructieruimte.

 

 

 

Week 37 2013

De karakteristieke prefab betonnen kolommen (gewicht 7 ton) zijn geplaatst bij alle ingangen van voertuigen. Er is een gestart gemaakt met het aanbrengen van het buitenmetselwerk.

 

 

Week 39 2013

Het buitenmetselwerk gaat de hoogte in, er moeten liften geplaatst worden.

 

Week 40

Het metselwerk is nagenoeg op hoogte. Om het hoogte verschil met de oude brandweerkazerne op te vangen moeten er keerwanden geplaatst worden.

Week 41

Het afdak voor het plaatsen van aanhangers, dranghakken is gereed. Boven de overhead deuren van de remise worden de staalconstructie aangebracht van de overstekken.

Week 43

De steigers zijn verwijderd en de gevels worden zichtbaar. De bekisting van de fundering voor de was-/oefenplaat worden aangebracht. Met het weghalen van de steigers wordt de buiten opgang naar de bovenverdieping zichtbaar. Bij de buitenopgang komt ook een terras met een overkapping voor de rokers. De wapening van de vloeren van de remise worden aangebracht . De eerste betonstraatstenen worden gelegd van het buitenterrein.

Week 44

Het is de week van het storten van diverse vloeren zoals de was-/oefenplaat en de remisie. Met het storten van de vloeren moet met vele obstakels rekening gehouden worden dat ze niet worden beschadigd. Het afwerken van de vloeren gaat door tot de ver in de nacht.

Week 45

De gevelbeplating boven het metselwerk is aangebracht en geeft een goed beeld hoe het gebouw eruit komt te zien. Ook een de verharding is aangebracht op het opslagterrein van de gemeentewerken.

Week 46

Een beeld vanaf het terras van de kantine naar de was-/oefenplaat en het uitzicht naar de omgeving.

Week 48

Nadat veel werkzaamheden aan de buitenkant zijn verricht wordt gestart met het waterdicht maken van de totale bouw. In de kozijnen is het glas geplaatst en de overhead deuren worden aangebracht. Alle smeervloeren zijn aangebracht zodat kan worden begonnen met diverse werkzaamheden aan de binnenzijde. De bovenverdieping, waar de kantine voor brandweer en gemeentewerken komt met het instructieruimte, worden de technische voorzieningen aangebracht. Een centraalpunt hiervan is onder andere de meterkast.

Week 49

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de bouw van de brandweerkazerne en gemeentewerf bezocht.

Week 50

Deze week is door burgemeester van Hees, wethouder Verschuren en oud burgemeester Meijer de eerste steen gelegd. De buitenafwerking van het gebouw is nagenoeg gereed met uitzondering van de voordeur pui. In het gebouw worden de tegels gezet in de verschillende ruimtes en kabels gelegd op kabelbanen boven de plafonds. De remise van gemeentewerken wordt gebruikt als werkplaats voor het maken van de diverse delen.

Week 51

Net voor de vakantie van kerstmis en nieuwjaar is het gehele gebouw glasdicht, het glas van de voordeur pui wordt erin gezet. Er worden nog meer kabels gelegd in het gehele gebouw.

Week 5 2014

De binnen afwerking gaat verder, de verschillende ruimtes (kantoor brandweer en de hal) krijgen een kleur. De kleedruimte is bijna gereed op het plafond en kledingrekken na. In de remise is de uitlaat afzuiginstallatie van de oude kazerne verhuisd naar de nieuwe kazerne. Bij de voordeur is duidelijk te zien dat in dit gebouw de brandweer en de gemeente Geertruidenberg zijn gehuisvest. Het voorterrein is al duidelijke de parkeerplaatsen voor de brandweer zichtbaar.

Week 7 2014

De binnenafwerking gaat steeds verder. De leidingen voor o.a. de geluidsinstallatie, verwarming, de verwarmingsruimte en ventilatie/koelen worden allemaal geĆÆnstalleerd. Het geraamte voor het plafons is voor het grootste gedeelte aangebracht.

Week 9 2014

De binnenzijde van het gebouw wordt momenteel hard gewerkt, maar ook het buitenterrein moet de bestrating worden aangebracht. Het achterterrein is inmiddels gereed. Het voorterrein, parkeerplaatsen en inrit worden aangebracht. Als de bestrating gereed is wordt de de verharding maar ook het afdak gebruikt voor parkeren.

Week 11 2014

Op de bovenverdieping waar de kantines komen van gemeentewerken en brandweer en het gezamenlijke instructie lokaal is de vloerbedenking aangebracht. In de kantine van de gemeentewerken is de keuken geplaatst en bouwvakkers genieten van het uitzicht op het terras. Op het buitenterrein is het druk met allerlei voertuigen en de stratenmakers moeten daar tussendoor de bestrating aanbrengen.

Week 12 2014

De burgemeester en wethouder bezoeken de nieuwbouw van gemeentewerken en brandweer. Er wordt buiten het gebouw hard gewerkt aan de inrit, de beplanting is aangevoerd en wordt geplant en de fietsen kunnen binnen gestald worden. De vloeren van de douche ruimtes zijn aangebracht. De inrichting van de kantine van de brandweer is nagenoeg gereed.

Week 13 2014

Deze week is de brandweerkazerne en gemeentewerken opgeleverd. Alle ruimtes (nu nog leeg) zijn door de verschillende mensen gecontroleerd en in orde bevonden. De contracten zijn door de burgemeester en aannemer ondertekend.