Cluster Noord
 

Planvorming

Onder planvorming wordt verstaan de voorbereidende werkzaamheden voor de uitrukdienst. Daarbij worden bijvoorbeeld voor bepaalde gebouwen en terreinen binnen het verzorgingsgebied zogenaamde aanvalsplannen of bereikbaarheidskaarten gemaakt. 

Op een aanvalsplan of bereikbaarheidskaart kan een brandweerploeg die naar een dergelijk gebouw uitrukt, direct zien hoe de toegang tot dat gebouw is geregeld, wie de contactpersonen zijn of waar afsluiters voor gas en electra zitten. Op deze manier heeft een uitrukkende ploeg al bij aankomst bij het gebouw waar de melding vandaan komt een helder beeld van wat hen te wachten staat en hoe een inzet gedaan zou kunnen worden. Een belangrijk deel van het voorwerk van een inzet is daarmee al gedaan, hetgeen de snelheid en efficiency ervan aanzienlijk kan vergroten.

Ook de inventarisatie van en onderhoud aan de aanwezige bluswatervoorzieningen (brandkranen, open water, putten) binnen de gemeente maakt deel uit van planvorming. Met behulp van speciaal daarvoor gemaakte boeken kan een uitrukploeg direct zien wat de dichtstbijzijnde voorziening is om bluswater van te betrekken.