Cluster Noord
 

Opleiden

Vanaf het moment dat je aangenomen bent bij de brandweer start de opleiding tot "manschap A” (voorheen "Brandwacht”). In deze leergang worden de 4 kerntaken van de brandweer: Brandbestrijding, Technische Hulpverlening, Ongevalsbestrijding Gevaarlijke stoffen en beperkte inzet bij Waterongevallen uitgebreidt behandeld in een avondopleiding welke in totaal ruim 2 jaar duurt

Elke kerntaak wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen (m.u.v. waterongevallen).

Optioneel kun je jezelf nog specialiseren tot bijvoorbeeld "voertuigbediener” waardoor je met alle brandweervoertuigen (tankautospuit, ladderwagen, hulpverleningsvoertuig of haakarmvoertuig) met optische en geluidssignalen mag rijden naar plaats incident en deze natuurlijk mag bedienen. 

Voor een compleet overzicht van alle modules die je (eventueel) kunt volgen bij de brandweer, zie de site van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid IFV.