Cluster Noord
 

Oefenen

Je bent natuurlijk niet klaar als je de verplichte cursussen hebt gevolgd. Je moet je geleerde vaardigheden op peil houden en of zelfs verbeteren. Dit doe je door regelmatig te oefenen conform het oefenprogramma van Regio MWB.

Alle te beoefenen oefenmomenten zijn waar mogelijk gecombineerd om elke oefenavond zo rendabel mogelijk te laten verlopen. .

De betreffende oefenleiders hebben de beschikking over lesbrieven en instructiekaarten ter ondersteuning van de oefening. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op de indeling van de teams en op bijvoorbeeld het leggen van contacten met bedrijven en instanties om op lokatie te gaan oefenen.