Cluster Noord
 

Lesbrieven

Elke oefening is opgebouwd uit een briefing, oefening en nabespreking. De lesbrief voorziet de oefenleider in handvatten ter voorbereiding en uitvoering van de betreffende oefening en is voortgekomen uit de samenvoeging van de oefenkaarten uit de Handreiking Oefenen.

Wilt u de meest recente oefenkaarten gebruiken dan kunt u die downloaden door te klikken op onderstaande foto:

 

Gebruikersnaam: oefenbankrbmb

Wachtwoord: oefen462

Voor de oefencyclus 2014 heeft de werkgroep Vakbekwaamheid van de Regionale Brandweer MWB lesbrieven ontwikkeld als aanvulling op het oefenprogramma van de regionale Brandweer Midden- en West-Brabant.

De lesbrieven zijn hieronder te downloaden door te klikken op het oefenmomentnummer

 

Oefenmoment 1 Ademlucht en communiceren met C2000
Oefenmoment 2 Ademlucht en gereedschappen / kleine blusmiddelen en ladders toepassen
Oefenmoment 3 Ademlucht en toegang forceren tot een pand en C2000 communicatie
Oefenmoment 4 Ademlucht en tactiek en techniek toepassen bij brand
Oefenmoment 5 Werken in chemiepak
Oefenmoment 6 Levensreddend handelen protocol Brandweer 1/2
Oefenmoment 7 Levensreddend handelen protocol Brandweer 2/2
Oefenmoment 8 Fire Fit Test
Oefenmoment 9 Basisvaardigheden THV
Oefenmoment 10 Realistisch oefenen 1 (VOC)
Oefenmoment 11 Realistisch oefenen 2 (Container)
Oefenmoment 12 Actuele ontwikkelingen THV - ARBO - Lerende organisatie (praktijk extern)
Oefenmoment 13 Actuele ontwikkelingen OGS - ARBO - Veiligheid - Lerende organisatie
Oefenmoment 14 Actuele ontwikkelingen Brand - ARBO - Lerende Organisatie (Repressief Ventileren)
Oefenmoment 15 Actuele ontwikkelingen Waterongevallen - ARBO - Lerende organisatie (Rol TS bij WO)
Oefenmoment 16 Inzetoefening THV - THV bij verkeersongevallen (* incl. RAV)
Oefenmoment 17 Inzetoefening Brand - Woningbrand
Oefenmoment 18 Inzetoefening Brand - Bedrijfsgebouw / Agrarisch bedrijf
Oefenmoment 19 Inzetoefening Brand - Brandbestrijding bijzondere objecten
Oefenmoment 20 Inzetoefening Brand - Scheeps-, trein- of voertuigbrand
Oefenmoment 21 Inzetoefening THV - THV bij overige incidenten
Oefenmoment 22 Inzetoefening OGS - OGS bij verkeerongevallen / Ongeval met GS bij stationaire installaties
Oefenmoment 23 Basisvaardigheden THV - Boom zagen en doorslijpen metaal / inventaris HV
Oefenmoment 24 Basisvaardigheden Brandbestrijding (elementair 1 - Watertransport en aflegsystemen)
Oefenmoment 25 Basisvaardigheden Brandbestrijding (elementair 2 - Afwijkende inzetprocedures)
Oefenmoment 26 Basisvaardigheden THV
Oefenmoment 27 Basisvaardigheden OGS (elementair 1)
Oefenmoment 28 Basisvaardigheden THV - persoon bevrijden uit lift
Oefenmoment 29 Eindoefening met accent op Brandbestrijding (meerdere eenheden o.l.v. OvD)
Oefenmoment 30 Eindoefening met accent op THV/OGS (meerdere eenheden o.l.v. OvD
   
Oefenmoment 123 Terreinverkenning Natuurgebieden