Cluster Noord
 

Preparatie

Preparatie is een ander woord voor ‘voorbereiding’. Dat is precies wat preparatie inhoudt. De brandweer bereidt zich op verschillende manieren en op verschillende niveaus voor op haar taken. 
Onderdelen van Preparatie zijn PlanvormingOpleiden en Oefenen 

Onder preparatie valt echter ook het beheer en onderhoud van materieel en materiaal. Medewerkers in dagdienst aangevuld met vrijwilligers bij Brandweer Midden en West Brabant dragen zorg voor aanschaf, onderhoud en beheer van kleding (uitrukoverall, laarzen, helmen, etc), uitrusting (ademluchttoestellen en flessen), voertuigen (APK-keuring, etc) en uitrukposten.