Cluster Noord
 

Nazorg

De Stichting Salvage is in 1986 opgericht. Dit gebeurde op initiatief van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars, samen met de brancheorganisaties van schoonmaak- en bedrijfsdiensten en de onafhankelijke schade-experts. De Stichting Salvage wordt nu door brandverzekeraars bestuurd, die ook alle kosten van de organisatie dragen, maar nog steeds bestaat er met alle partijen een intensieve samenwerking. De Stichting Salvage heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft voor de regie, het management, het secretariaat en de alarmcentrale een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met SOS International te Amsterdam, die namens Salvage alle meldingen afhandelt.

Salvage heeft drie doelstellingen:

 - directe persoonlijke hulpverlening aan gedupeerden namens brandverzekeraars;

- schadebeperking bij particuliere en bedrijfsmatige (brand)schades;

- zaakwaarneming namens gezamenlijke brandverzekeraars.

Per 1 december 2016 is het werkterrein van de Stichting uitgebreid: ook bij water- en stormschade verleent Salvage dan eerste hulp namens alle verzekeraars. Daarnaast heeft Salvage meer inzetmogelijkheden gekregen bij grote incidenten en bij de inzet van groot materieel. Ook is er meer armslag met betrekking tot de kosten die bij de beredding gemaakt kunnen worden. Door deze uitbreidingen kan nog sneller en daadkrachtiger door Salvage worden opgetreden en dat is in ieders belang.

 

Voor meer informatie:

Dienstverlening namens brandverzekeraars
Pr. Willem Alexanderlaan 701
7311 ST Apeldoorn
Tel: 055 - 526 19 30

mailto:info@stichtingsalvage.nl

www.stichtingsalvage.nl